Silný vietor na Slovensku spôsobuje fénový efekt

Novinka

Dnes sa naše územie nachádza v silnom južnom prúdení. Toto prúdenie spôsobuje na našom území fénový efekt, ktorý sa prejavuje na veternom a teplom počasí. 

Silný vietor na Slovensku spôsobuje fénový efekt

Naše územie sa nachádza na zadnej strane tlakovej níže, ktorá do našej oblasti prináša teplý vzduch od juhu. Dnes na našom území vidieť typicky fénový efekt. Ten sa prejavuje tak, že na južných svahoch hôr prevláda zamračené počasie, čo vidieť aj na porovnaní z Chopku.

Na severnej strane však panuje krásne slnečné, no veterné počasie.

Vzduch, ktorý k nám prúdi od juhu na južnej strane stratí vlhkosť a po prekonaní horského masívu začne vzduch smerom do údolia zrýchľovať a strácať vlhkosť. Takýto suchý vzduch sa potom pomerne rýchlo ohrieva, a tak napr. v oblasti Liptova, či Oravy vidieť v údoliach vyššie teploty. 

Súčasne však vzduch pri poklese zrýchľuje, čo sa prejavuje dnes práve na silnom vetre.