Situácia v okolí Levoče

- Granč - Petrovce - P.M.
Novinka

Takáto situácia je v oblasti Levoče.