Škody po búrkach v Poznani

- Poznaň
Novinka

Veľké škody spôsobil prechod konvektívneho systému cez poľské mesto Poznaň. Konvektívny systém tam v nočných hodinách priniesol silné nárazy vetra, ktoré vyvrátili množstvo stromov. Takto dopadol Park Mickiewicza.

img
foto: Piorunująco
img
foto: Piorunująco