Škody po zosuve pôdy v Kalifornii

Novinka

Na nasledujúcom videu je možné pozorovať škody, ktoré spôsobil zosuv pôdy v oblasti Kalifornie.