Slnečné počasie na Slovensku

Novinka

Pás slnečného počasia sa dnes tiahol z Azúrového pobrežia až nad naše územie. Na družicovom zábere vidieť nad Českom, Poľskom a Nemeckom rozpadajúci sa frontálny systém, ktorý tu prináša zrážky.