Smog na severe Talianska

- P.M.
Novinka

Vzhľadom k polohe a tvaru severného Talianska a masívnej priemyselnej produkcie je pri vysokotlakovom počasí možné na satelitných záberoch pozorovať aj takýto úkaz.

Ide o znečistenie z priemyslu. Alpy zabraňujú rozptyľovaniu smogu.