Smog na Slovensku

- P.M.
Novinka

Množstvo polietavého prachu prekračuje v našich mestách emisné limity. Najhoršia situácia je v Banskej Bystrici, kde sa koncentrácia častíc PM10 pohybuje na úrovni 146 µg.m-3, pričom povolený denný limit je len 50 µg.m-3