Smog sužuje Česko

Novinka

Z dôvodu vysokej koncentrácie troposferického ozónu platí vo viacerých krajoch Českej republiky smogová situácia. Troposferický ozón je zvýšený aj na našom území. Najviac v okolí Bratislavy, ale kritickú hodnotu 180 µg/m3 ešte neprekračuje.