Smog trápi aj Poľsko

- Pabianice
Novinka

Veľmi špinavý vzduch trápi aj Poľsko. Najhoršia situácia je v okolí Varšavy a na juhu krajiny. V Pobianiciách v Lodžskom vojvodstve dosiahli koncentrácie prachových častíc PM10 hodnotu až 249 µg/m3, čo je takmer 5-násobné prekročenie denného limitu. Situácia je zlá aj na ďalších miestach. Hodnoty sú prekročené 4-násobne. 

Za nepriaznivý vzduch môžu v Poľsku najmä lokálne kureniská. Podľa analýz sa na špinavom vzduchu podieľajú až 52 percentami. Nasleduje priemysel, ktorý tvorí 17%, doprava s 10% a energetika s 9%.

img
Koncentrácie častíc PM10 v Poľsku, zdroj: GIOŚ
img
Podiel znečisťovateľov ovzdušia v Poľsku, zdroj Poland smog alert