Smog ustupuje

Novinka

Koncentrácie polietavých častíc PM10 sa dostali pod hranicu 50 µg.m-3, čo je limitná hranica dennej povolenej priemernej koncentrácie. V uplynulých dňoch túto hranicu častice PM10 prekračovali takmer dvojnásobne. 

Aktuálne sa koncentrácie častíc PM10 dostali pod limitnú hranicu, no aj tak nie je vylúčene, že sa na našom území nachádzajú oblasti, kde je stále smog a to predovšetkým na horných Kysuciach a predovšetkým na Orave.

V týchto oblastiach ľudia kúria tuhým palivom, pričom takéto kotle sa až z vyše polovice podieľajú na znečistenom ovzduší. V týchto lokalitách sa však nenachádzajú stanice na meranie kvality ovzdušia, a tak relevantné dáta nemáme. Pravdepodobne tu však aj naďalej je veľmi špinavý vzduch. 

Najbližšie stanice sa nachádzajú na poľskej strane, kde sú limity prekračované 2 až 3-násobne. Vo štvrtok boli limity prekračované až 5-násobne. 

Reportér poľskej televízie TVN24 navštívil jednu meraciu stanicu. Neuveriteľný je pohľad na filtre týchto staníc. Na ľavej strane môžete bielou vidieť filter prachových častíc, ktorý je nový. Na pravej strane, čierny filter, ktorý vyzerá ako uhlík je filter po 24 hodinách. Poliaci a čiastočne aj my, tak dýchame poriadne špinavý vzduch. 

img
Napravo vidíte, ako vyzerá filter po 24 hodinách, zdroj: TVN24
img
Zoznam meracích staníc SHMÚ. Žltou farbou sú vyznačené dni, kedy koncentrácie PM10 prekročili denný povolený priemer