Smrečín bude na Slovensku čoraz menej. Dôvodom sú aj klimatické zmeny

21.03.2020 o 12:12 - Ľubomír Franko
  • Novinka

Na Slovensku sa vplyvom klimatických zmien očakáva ústup smrekových porastov a prirodzených vysokohorských smrečín. Pre TASR to uviedli vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV).

Smrečín bude na Slovensku čoraz menej. Dôvodom sú aj klimatické zmeny

Vedci očakávajú ústup prirodzených vysokohorských smrečín v Národných prírodných rezerváciách Zadná Poľana, Babia hora, Fabova hoľa a tiež porastov v Tatrách a Nízkych Tatrách, v Malej a Veľkej Fatre. Hlavným faktorom, ktorý podmieňuje existenciu smrečín v týchto oblastiach, je podľa vedcov horská klíma.

Negatívne vplyvy a dopady klimatickej zmeny v slovenských lesoch do určitej miery vyrovnáva prevaha listnatých drevín.

Vedci hovoria, že ich zastúpenie sa zvyšuje na úkor ihličnatých drevín. Smrek je podľa vedcov najviac ohrozený škodlivými činiteľmi, ako sú podkôrny a drevokazný hmyz, vietor či sucho.

Vedci vysvetľujú, že z hľadiska zmierňovania dopadov klimatických zmien na lesy je dobré vytváranie viacpodlažných porastov s rôznym vekom a pestrým zložením drevín.

"Na mnohých miestach sú na dosiahnutie tohto cieľa jemnými obnovnými postupmi veľmi dobré biologické podmienky, inde je potrebné vynaložiť značné úsilie na získanie väčšej rozmanitosti v štruktúre lesa a na dosiahnutie vyššej stability lesa voči pôsobeniu nepriaznivých činiteľov," hovoria vedci zo SAV.

zdroj: TASR

Najnovšie správy