Smrteľná ortuť. Ďalšia hrozba otepľovania

Novinka
Smrteľná ortuť. Ďalšia hrozba otepľovania

Oblasť severného arktického kruhu skrýva nebezpečnú hrozbu na ktorú upozornil tím z Národného geologického prieskumu USGS. Výskumný tím skúmal obrovské ľadové tabule v oblasti Aljašky a prišiel k záveru, že pod týmito masami ľadu sa skrýva až 793 miliónov kilogramov ortuti, čo je 10x viac ako ortuť priemyselného pôvodu. ktorú človek uvoľnil do životného prostredia v uplynulých 30 rokoch.

Globálne otepľovanie, stúpajúce teploty a topenie ľadu tak môže okrem vzostupu vodných hladín znamenať aj ďalšiu hrozbu a to uvoľnenie obrovského množstvo ortuti, ktorá sa pod touto masou ľadu naakumulovala počas doby ľadovej.