Snehová fujavica na zábere z družice

Novinka

Na zábere z družice MODIS/Tera môžete vidieť rozsiahlu tlakovú níž nad severovýchodným pobrežím USA v ktorej strede poklesol tlak až na 950 hPa. 

Taktiež vidieť severnú časť USA, kde táto tlaková níž priniesla blizzard a výdatné sneženie.

img
Záber družice Terra/MODIS