Snehové krúpky v Bratislave

- Bratislava
Novinka

Počas dnešného dňa sa snehové krúpy vyskytli dokonca aj v takej Bratislave.