Sneženie na Myjave

- P.M.
Novinka

Na Myjave majú 2c m čerstvého snehu a stále sneží.