Sneženie na Myjave

Novinka

Na Myjave majú 2c m čerstvého snehu a stále sneží.