Sneženie v Apeninách

Novinka

Vo vyššie položených častiach Apenín to aktuálne vyzerá aj takto.