Sneženie v Košickej kotline

Novinka

Sneží aj v tých najnižších polohách východného Slovenska, ale vplyvom kladných teplôt sa sneh zatiaľ drží len ťažko.