Sneženie v Snine

- Snina
Novinka

Sneženie sa dnes vyskytlo aj v Snine.