Snežiť začalo aj v Chorvátsku

Novinka

Zima dorazila aj do bežne teplého Chorvátska. Sneží aj v najnižších polohách.