Špinavý vzduch dýcha takmer celá stredná Európa

Novinka

Ustálené a takmer bezzrážkové počasie, ktoré sa vyskytovalo v oblasti strednej Európy v kombinácii so silnými mrazmi výrazne zhoršilo kvalitu ovzdušia v strednej Európe.

Špinavý vzduch dýcha takmer celá stredná Európa

Silné mrazy v uplynulých dňoch spôsobili, že mnohí ľudia zintenzívnili vykurovanie. Napriek tomu, že sa píše rok 2018. tak mnohí najmä z ekonomických dôvodov vykurujú kotlami na tuhé palivo. Tie majú až polovičný vplyv na kvalitu ovzdušia. Podľa aktuálneho európskeho monitoringu je veľmi znečistený vzduch v mnohých krajinách strednej Európy.

Vysoké sú najmä hodnoty tuhých častíc PM10 a PM2.5. Najšpinavší vzduch z oblasti strednej Európy je na juhu Poľska a na Ostravsku. Tam sa k lokálnym znečisťovateľom pridáva aj rozšírený priemysel. 

Situácia by sa mala zmierniť v najbližších hodinách. Zrážky, ktoré sa aj na našom území vyskytujú prečistia vzduch, nakoľko jednotlivé kvapôčky na seba naviažu tuhé prachové častice, ktoré potom padnú z ovzdušia k zemi.

img
Index kvality ovzdušia, zdroj: airindex.eea.europa.eu