Spln mesiaca a búrky

- Gabčíkovo
Novinka

Búrky už pomaly opúšťajú juhozápad a budú strácať na intenzite. Zároveň však aj vyšiel mesiac, ktorý v splne osvetľuje búrkové oblaky. S najväčšou pravdepodobnosťou to boli posledné výraznejšie búrky tohto kalendárneho roka. 

img
Noro Csáno - Gabčíkovo (Dunajská Streda)