Stabilná lavínová situácia

Novinka

Vo vysokohorskom prostredí našich hôr pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo s výnimkou Nízkych Tatier a Fatier, kde je malé lavínové nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo je však lokálne, koncentrované v strmých záveterných V, JV a J svahoch, kde je uložené väčšie množstvo snehu. Vytvorené sú tu snehové dosky a vankúše, ich stabilita sa postupne zvyšuje pôsobením natápania vplyvom slnečného žiarenia a opätovným zamrznutím v priebehu noci. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení ( lyžiar, VHT turista ) na strmých svahoch počas poludnia, keď je sneh vplyvom slnečného žiarenia premočený. Počas poludnia s nasvietením J svahov má lavínový stupeň stúpajúci charakter a k večeru, počas noci a z rána klesajúci.

img
aktuálne lavínové nebezpečie