Stred týždňa bude slnečný a príjemne teplý

Novinka

Počas dnešného dňa bude počasie na našom území pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku. Na našom území preto dnes počítajte prevažne so slnečným počasím s teplotami od +24 až do +30°C.