Strednú Európu trápi smog

Novinka

V mnohých oblastiach strednej a východnej Európy sa v týchto dňoch udržiava oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Po jej zadnej strane sa do vyšších vrstiev dostáva teplejší vzduch a postupne sa vytvárajú teplotné inverzie. Tie napomáhajú tvorbe nízkej oblačnosti, no problémom je smog. Drobné častice prachu sa totiž v tomto počasí nerozptyľujú a koncentrácia smogu narastá.

Zlá situácia je v Ružomberku, v Trenčianskej kotline a v Jelšave a v okolí. V týchto oblastiach denne prekračuje koncentrácia častíc PM10 vyššiu ako povolenú koncetráciu. 

Podobná situácia ako u nás prevláda aj v Poľsku. V oblasti mesta Krakov dosiahla dnes ráno koncentrácia častíc PM10 206.98 μg/m3, žo je prekročenie povoleného limitu až o 350%. Smog sa vyskytuje aj na hraniciach Slovenska a Poľska. napríklad v Nowom Targu dosiahla koncentrácia až 140 μg/m3. Okrem častíc PM10 bola v Krakowe prekonaná aj povolená koncentrácia častíc PM2.5 

Zlá situácia je aj na východnom Balkáne. Smog hlásili napríklad z bulharskej Sofie, kde taktiež prevláda výrazná teplotná inverzia. 

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia (SHMÚ): 

  • obmedziť dobu pobytu vonku 
  • skrátiť vetranie obytných miestností 
  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)
img
Najhoršia situácia je v okolí mesta Krakov, zdroj: TVN Metep.pl
img
Takto to vyzerá v bulharskej Sofii, zdroj: Meteo Balkans
img
Smogová situácia na Slovensku, zdroj: SHMÚ