Stredným Slovenskom postupujú búrky

- Poltár
Novinka

Stredným Slovenskom postupujú smerom k severovýchodu búrky, ktoré prinášajú výdatné zrážky. Búrka zasiahla aj Poltár: