Stúpajúci Rýn

- P.M.
Novinka

Hladina Rýnu v Kolíne nad Rýnom vystúpila na úroveň 5,91 metra. Voda dosiahla úroveň 1. povodňového stupňa. Pod prudký nárast vodných tokov sa podpísali výrazné zrážky v oblasti.