Sucho sužuje Kapské Mesto

- Kapské Mesto - P.M.
Novinka

Okolie Kapského Mesta sužuje jedno z najhorších období sucha za uplynulé storočia. Vodné nádrže v okolí tohto mesta sú zaplnené len zhruba na jednu tretinu. Domácnosti môžu v súčasnosti odoberať zhruba 10 500 litrov vody mesačne na pitie, čo zodpovedá zhruba 40 litrom vody na osobu za deň.  Toto je nové nariadenie úradov. Doteraz mali povolenú spotrebu 83 litrov na osobu za deň.

Z týchto 40 litrov im musí vystačiť voda na pitie, varenie, splachovanie toaliet, umývanie riadu a na osobnú hygienu. Pre porovnanie bežný stredoeurópan spotrebuje denne 120 litrov vody. 

Úrady sa snažia dopĺňať nádrže z podzemných zdrojov, rekultiváciou vody a odsolením morskej vody. Ak opatrenia nebudú dostatočné, tak v apríli úrady znížia povolenú spotrebu vody na 25 litrov na osobu za deň.