Sucho v Európe

Novinka

V Európe vďaka rozsiahlej anticyklóne, ktorá sa rozkladá nad južnou Európou panuje stabilné a suché počasie. Prvý obrázok znázorňuje anomáliu tlaku. Extrémne anomálie tlaku naznačujú dlhú a výraznú prítomnosť tlakovej výše. Druhý obrázok znázorňuje zasa úhrny zrážok v období od 13. do 19.decembra, ktoré boli veľmi nízke.