Supercely nad Českom

Novinka

Počas štvrtka sa na severe Moravy vyskytli intenzívne búrky, ktoré sprevádzalo krupobitie a prívalové zrážky. Český hydrometeorologický ústav potvrdil, že išlo o supercely. Dokonca sa jedna objavila aj v Juhočeskom kraji.

Supercela je búrka, ktorá je príznačná samostatnou mezocyklónou, ktorá sa prejavuje samostatnou rotáciou okolo vertikálnej osi.