Svetelná šou nad Maďarskom

- Rusovce
Novinka

Z Podunajskej nížiny je na búrku nad Maďarskom pekný pohľad. Blesky udierajú s intenzitou takmer každú sekundu. Zo slovenskej strany, tak je možné pozorovať svetelnú šou.

img
foto: Bamur Shinoda