Tajfúny nad Pacifikom

Novinka

Tajfúny nad Tichým oceánom už zasahujú obývané oblasti.