Teplota v Arktíde opäť v normáli

- Ľ.F.
Novinka

Po dlhých šiestich mesiacoch sa teplota v oblasti Arktídy opäť dostala do normálu. Dlhodobo nadpriemerné teploty boli spôsobené najmä javom El Niňo, ale aj inými cirkuláciami atmosféry. Teplota sa po dlhom čase nevrátila len do normálu, no teraz je dokonca podpriemerná. Rozloha Arktického ľadu je tiež v norme. Na grafe je vidieť aj výrazne pozitívnejší rozdiel ako v roku 2012, kedy rozloha Arktického ľadu dosahovala minimum.