Teplotne extrémne rozdelená Európa

Novinka

V uplynulom týždni vládlo v západnej časti Európe o 1 až 2°C chladnejšie počasie ako je dlhodobý priemer. Extrém však bol v Rusku. Tu boli teploty naopak až o 10°C vyššie ako je priemer.