Teplotne nadpriemerný bol aj uplynulý týždeň

Novinka

Vysoké teploty sa vyskytli v Európe aj v posledný letný týždeň. Teploty boli v našej oblasti o niekoľko stupňov vyššie ako je dlhodobý priemer.