Teplotne nadpriemerný Jadran

Novinka

Veľmi teplé sú aj vody Jadranského mora. Teplota vody sa v týchto dňoch pohybuje vysoko nad priemerom.