Tichý oceán je už studený

Novinka

O El Nine nemôže byť už ani reč. Dôležitý ukazovateľ povrchovej teploty Tichého oceánu v oblasti rovníka vykazuje, že oblasť už nie je teplá. Naopak, na začiatku mesiaca dosahovala teplotná odchýlka -0,177°C.