Time-lapse príchodu búrky nad Rumunsko

02.05.2019 o 10:15 - P.M.
Novinka