Tlaková níž sa prehlbuje

Novinka

Hlboká tlaková níž sa nad Stredozemím naďalej prehlbuje a prináša búrky.