Topenie ľadovcov v Alpách

Novinka

Ľadovec Bondone (Orobie Valtellinesi) v severných talianskych Alpách, v oblasti Trento sa rýchlo topí. Jasne to vidno aj na porovnaní snímkov z roku 1929 a 2015.