Topenie ľadovcov v Alpách

- Ľ.F.
Novinka

Ľadovec Bondone (Orobie Valtellinesi) v severných talianskych Alpách, v oblasti Trento sa rýchlo topí. Jasne to vidno aj na porovnaní snímkov z roku 1929 a 2015.