Tornáda v Európe

Novinka

Niekto by ani nečakal, aké množstvo tornád sa do roku 2014 vyskytlo v Európe. Podľa European Severe Storm Database zostavili meteorológovia mapu všetkých pozorovaní. Naše územie nie je žiadnou výnimkou. Aj u nás sa vyskytli tornáda, pričom niektoré boli aj silnejšie. Oranžové body znázorňujú slabé tornáda (F0, F1), červené silné tornáda (F2, F3), čierne intenzívne tornáda (F4, F5). V roku 2015 sa do databázy pripísalo ďalších 548 tornád.