Tornádo nad Nebraskou

- Bushnell
Novinka

Nad Nebraskou sa vyskytlo výrazné tornádo. Bolo pozorované v oblasti Bushnellu. Žiadne zranenia si našťastie nevyžiadalo: