Tornádo v Kansase

29.05.2019 o 07:13 - Luray - P.M.
Novinka

Pri meste Luray v Kansase zosadlo tornádo.

foto: Shawn Milrad
foto: Shawn Milrad