Transformácia hurikánu

Novinka

Takto sa postupne hurikán kategórie 3 transformoval na post-tropickú tlakovú níž: