Transformácia hurikánu

- P.M.
Novinka

Takto počas dnešného dňa prebiehala transformácie hurikánu Leslie na post-tropickú cyklónu.