Tromba na západe

Novinka

Z Veľkej Doliny v okrese Nitra bola pozorovaná takáto tromba: