Tromby pri Olomouci

Novinka

Pri Olomouci sa dnes vedľa seba vyskytli hneď dve tromby.