Tropická búrka nad Atlantikom

Novinka

Nad Atlantikom sa sformovala tropická búrka Gaston. Tá mieri smerom k severozápadu. Zatiaľ by počasie na východnom pobreží Ameriky nemala ovplyvniť.