Tropická búrka nad Karibikom

- Grenada
Novinka

Nad Atlantickým oceánom sa sformovala tlaková níž Don, ktorá narástla do tropickej búrky. Zasiahla už Grenadu a postupuje smerom na západ nad oblasť Karibiku.

img
Postup tropickej búrky
img
Postup tropickej búrky