Tropická búrka nad Mexickým zálivom

- Mexický záliv
Novinka

Nad Mexickým zálivom sa formuje mohutná tropická búrka, ktorá už ovplyvňuje pobrežie USA.

img
Búrka nad Mexickým zálivom, zdroj: NASA