Tvorba búrok na východe

- Trebišov - P.M.
Novinka

Čitatelia Juraj a Jozef nám zaslali fotografiu vyvíjajúcich búrok na východe Slovenska v oblasti hôr.